Využijme zkušenost 50+

Využijme zkušenost 50plus

Výzva k podání nabídek na dodávku výpočetní a didaktické techniky

Výzva k podání nabídek na dodávku výpočetní a didaktické techniky

Výzva k podání nabídek na výpočetní a didaktickou techniku

Zadávací dokumentace k zakázce na nákup výpočetní a didaktické techniky

Příloha č. 1 Krycí list pro zakázku na nákup výpočetní a didaktické techniky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení k zakázce na nákup výpočetní a didaktické techniky

Příloha č. 3 Specifikace předmětu zakázky na nákup výpočetní a didaktické techniky 

Příloha č. 4 Cenová nabídka zakázky na nákup výpočetní a didaktické techniky

Archiv starších článkůLoga_all
AHR
Copyright © 2013 - Avenue Human Relations s.r.o.Administrace