Využijme zkušenost 50+

Projekty

Projekty

Členové našeho týmu se podíleli na řízení a realizaci projektů financovaných z prostředků fondů EU zaměřených na vzdělávání i zaměstnávání již od prvních operačních programů – Phare, OP RLZ, OP LZZ a OPVK, například:

  • Rozvoj manažerů Českých nemocnic,
  • Vícestupňová podpora žen textilního a oděvního průmyslu,
  • Systémový projekt ITP – podpůrný systém služeb zaměstnanosti realizovaný MPSV,
  • Projekty v rámci výzvy „Vzdělávejte se !“,
  • Projekty v rámci výzvy Školení je šance,
  • Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových studií apod.

Máme tedy zkušenost s realizací velkých projektů nad
500 milionů Kč (v rámci OP RLZ) i projektů menších 2 – 20 miliónů Kč.

Poskytujeme metodické poradenství v oblasti realizace projektů.

Podílíme se na auditech realizovaných investičních projektů v rámci programového období 2007 – 2013.

Projekty v realizaci

Plujeme jedním směrem
Od roku 2014 spolupracujeme s realizačním týmem Gumárny Zubří a.s.

  • Aktualizovali jsme firemní vizi a strategii a zpracovali strategii řízení lidských zdrojů.
  • V současné době zpracováváme systém hodnocení zaměstnanců vycházející z kompetenčního modelu.
  • Připravujeme trénink hodnotitelů.

Ukončené projekty

Využijme zkušenost 50 +

AHR
Copyright © 2013 - Avenue Human Relations s.r.o.Administrace