Využijme zkušenost 50+

50 plus – Pro zaměstnavatele

Využijme zkušenost 50plus

3Pro zaměstnavatele

V rámci projektu Využijte zkušenosti 50+ Vám, zaměstnavatelům Zlínského kraje, nabízíme využití evropských fondů k základnímu bezplatnému personálnímu poradenství v oblasti zaměstnání našich účastníků projektu.

Tito již budou vybaveni potřebnými osobnostními dovednostmi a základními znalostmi, zvyšujícími jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Naše nabídka přichází v době, kdy si v souvislosti s demografickým vývojem začínají zaměstnavatelé uvědomovat, že bez zaměstnávání starších osob to v budoucnosti již nepůjde. A že principy Age managementu budou stále více uplatňovány v praxi.

Náš projekt Vám proto bezplatně nabízí mnoho pro Vás zajímavých aktivit.
Více informací O projektu.

ACo Vám nabízíme

Zájem o náš projekt ukazuje, že se řadíte mezi ty uvědomělé zaměstnavatele, a že pro Vás bude přínosné využít

  • Naše základní poradenství ve výběru vhodných zaměstnanců pro volná, nebo nově vytvořená pracovní místa prostřednictvím ověřování míry vhodnosti nabízených konkrétních pracovních míst pro dané uchazeče (účastníky projektu)prostřednictvím SW aOKO.
  • Výsledky pracovní diagnostiky účastníků projektu včetně grafického výstupu měření jejich kompetencí generovaného speciálním SW aOKO u našich účastníků ve vztahu k Vámi nabízeným pracovním místům.
  • Poradenství ve věci zajištění vhodné rekvalifikace pro Vámi vytipované účastníky projektu, kteří prošli základním tréninkem dovedností vedoucích k uplatnění na trhu práce, včetně motivačních aktivit. Takže můžete získat nové zaměstnance motivované, uvědomující si své další možnosti i povinnosti, kteří mají zájem o Vámi nabízenou práci.
  • Získání finančního (mzdového) příspěvku na podporu pracovního místa pro účastníka našeho projektu, nebo umístění našeho účastníka na pracovní místo uvolněné z důvodu tzv.přirozených úbytků.
  • Zajištění počáteční administrace k získání mzdového příspěvku.

BMzdový příspěvek

V rámci projektu bude podpořeno 10 nových pracovních míst až 6 měsíčním příspěvkem na mzdu ve výši až 24 000, – Kč superhrubé mzdy na měsíc. V případě potřeby zabezpečíme v rámci poradenství pro zaměstnavatele také první kontakt na příslušném Úřadu práce, projednání typu podpory-mzdového příspěvku a příslušných formulářů.

Formuláře pro vyřízení mzdového příspěvku v rámci projektu ke stažení:
Prohlášení k posouzení přidělení podpory de minimis – vzor

CKontaktní formulář

V případě zájmu o účast v projektu nás můžete kontaktovat telefonicky, nebo pomocí kontaktního formuláře.
[ninja_forms id=8]
Odesláním tohoto kontaktního formuláře uděluje zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této webové stránky, tj.: jméno, příjmení, email a číslo telefonu, v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., výhradně pro účel registrace do databáze potencionálních zájemců o účast v projektu.

Loga_all

AHR
Copyright © 2013 - Avenue Human Relations s.r.o.Administrace